Wijkbudget Helmerhoek: Ook voor uw idee

Elke maand besteden we in de Om de Hoek Gekeken aandacht aan de mogelijkheid om voor ideeën die er bij bewoners leven om hun pleintje, straat of  buurt gezelliger en  leefbaarder te maken of de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

Dit levert soms ook wel een aantal aanvragen op, bijvoorbeeld voor het organiseren van een straatfeest, het beschilderen van lelijke elektriciteitshuisjes of het opknappen van een oude speelplek.

Ook het plaatsen van een waarschuwingsbord dat er in de buurt een WhattsApp preventiegroep actief is (zie elders in deze krant) kan gefinancierd worden met een bijdrage uit het wijkbudget. We kennen in deze wijk ook een paar hele leuke unieke  initiatieven, zoals het “Noaberschaap” achter de geluidswal langs de Usselerrondweg en de herinrichting van de “Bijenhoek” langs het fietspad Oude Dijk.

We hebben echterde indruk dat er nog veel meer mogelijk is in de wijk, maar dat het idee leeft dat het aanvragen van een wijkbudget te moeilijk is.

Natuurlijk zijn er een paar spelregels waaraan een aanvraag moet voldoen, maar die zijn eigenlijk niet meer dan logisch.

Zo moet er voldoende draagvlak zijn, en dat is heel simpel aan te tonen door handtekeningen in de buurt op te halen. Ook moeten de aanvragers zelf actief bijdragen aan de uitvoering, en dat hoeft ook helemaal niet moelijk te zijn. Per aangevraagd budget bekijken we wat de rol van de aanvrager is of kan zijn. Dit gaat altijd in overleg, dus we leggen niets op.

Ook mag de aanvraag niet in strijd zijn met gemeentelijke regels en het budget mag niet worden gebruikt voor prive aangelegenheden (zoals een familiefeestje).

Ook de aanvraag procedure is vrij simpel.

U vraagt een formulier aan via projectteam@helmerhoek.nl of u doet een melding via www.jijmaaktdebuurt.nl. Uw aanvraag komt dan ook bij ons terecht en we sturen u alsnog een aanvraagformulier toe.

De tijd van straat- en buurtfeestjes komt er weer aan, dus als u dat met uw buren van plan bent zorg dan dat u op tijd een bijdrage uit het wijkbudget aanvraagt.