Whatsapp preventiegroepen; ook in de Helmerhoek

Op steeds meer plaatsen zie je ze hangen, de borden met daarop de aankondiging dat er een WhatsApp buurtpreventiegroep actief is in de wijk.

Ook in de Helmerhoek zijn enkele van de groepen actief, al dan niet aangekondigd met een b ord.

In onze wijk zijn 3 van dergelijke groep aangesloten bij de WABP, een landelijke koepel die deze groepen ondersteunt met informatie en materialen.

Maar ook zonder dat je hierbij bent aangesloten kun je in jouw straat of buurt een WhatsAppgroep starten.

Van belang is dan wel dat je voldoende mensen kunt mobiliseren om mee te doen.

Je bent als het waren de ogen en oren van de politie, maar het is zeker niet de bedoeling dat je als buurtwacht ook zelf gaat optreden.

Via WhattsApp (een voorwaarde is natuurlijk dat je dat op je smartphone hebt geinstalleerd) deel je met je medebewoners verdachte situaties die je ziet. Het voordeelvan WhattsApp is dat je heel snel een groep kunt aanmaken en zelf bepaald wioe er aan mee kunnen doen.

Om zichtbaar te maken dat er in jouw straat of buurt eendergelijke groep actief is kun je besluiten om een bord te laten plaatsen.

Om een wildgroei aan borden te vorokomen heeft de gemeente Enschede hier wel enkel eregels aanverbonden.

Spelregels plaatsen borden buurtpreventie in de openbare ruimte

Waarom spelregels:

De gemeente ziet het niet als haar taak om dit soort borden te plaatsen, maar wil het

wel mogelijk maken dat bewonersgroepen buurtpreventie-borden in de openbare

ruimte hangen. Wat we echter ook willen is een openbare ruimte waar zo min

mogelijk borden hangen. Dit om de openbare ruimte overzichtelijk, verkeersveilig en

de leefbaarheid te houden voor iedereen. Met bijgaande spelregels kunnen we beide

doelen dienen.

Denk altijd eerst na of een bord echt nodig is en of dit iets toevoegt. Kan het ook op

een andere manier, zonder bord in de openbare ruimte, b.v. met stickers op de deuren.

In overleg met politie, Stadsdeelmanagement, -beheer en bewoners/ondernemers kan

er in bepaalde situaties een advies komen om geen borden toe te staan.

 • Het bepalen van de locatie en het plaatsen van een bord gaat altijd in overleg met Stadsdeelbeheer (en wijkraad);
 • Het aantal te plaatsen borden in een wijk is beperkt. Zodra meerdere groepen in een gebied aan elkaar aansluiten, dan kunnen de borden die binnenin het gebied staan weg;
 • De gemeente levert en plaatst het bord. Dit om diversiteit en kosten van de borden te
 • beperken, tevens houden we zo overzicht in locaties en gegevens van de
 • buurtpreventiegroep;
 • De kosten voor aankoop, plaatsing en onderhoud van het bord zijn voor de
 • Dit is een eenmalig totaal bedrag. Afhankelijk van een aantal factoren ligt dit bedrag tussen de € 110,- en € 250,-
 • Via een aanvraag bij het Wijkbudget Helmerhoek kan een WhattsAppgroep duit bedrag terug krijgen.
 • Eerst aanvragen kan natuurlijk ook, dan weet je zeker of je aanvraag gehonoreerd wordt voordat je het bord laat plaatsen
 • De gemeente wordt eigenaar van het bord als dit in de openbare ruimte hangt (om
 • problemen bij herinrichting, vervanging masten e.d. te voorkomen).

Heb je in jouw buurt al een WhattsAppe preventiegroep en wil je een bord aanvragen?

Neem dan eens contact op met het Wijkplatform of de Projectgroep Wijkbudgetten.

Is er bij jou in de straat/buurt nog niet zo’n groep, en wil je meer weten over het opzetten van een dergelijke groep, kijk dan eens op www.wabp.nl

Op de kaart vind je de groepen die in de Helmerhoek actief zijn en vraag daar eens om meer informatie.