Tel mee met de eerste Nationale Bijentelling op 21en 22 april

Tel mee met de eerste Nationale Bijentelling op 21en 22 april
In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling.
Doe ook mee aan dit landelijk onderzoek door in je tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit
onderzoek is belangrijk, omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360
bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor bestuiving van onze gewassen en wilde
bomen en planten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen
voorkomen en met hoeveel ze zijn. Ook in Overijssel.
Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen
hebben. Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en
zweefvliegen in de tuin vliegen. Om deze soorten te herkennen zijn er verschillende hulpmiddelen,
zoals een telformulier met zoekkaart (download hier het telformulier), instructievideo en een
uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen vind je op
www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kun je in het weekend van 21 en 22 april ook
direct de resultaten van je telling invoeren en kan iedereen ook live de resultaten volgen.
Jaarlijks terugkerend onderzoek
Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek met
geïnteresseerde mensen, zodat wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in
tuinen op verschillende plekken in Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is bijzonder benieuwd
hoe het gesteld is met bijen in Overijssel. In 2017 heeft Eis Kenniscentrum voor insecten daartoe
een rapport geschreven (zie de pdf van het rapport), maar nieuwe en extra gegevens zijn zeer
welkom. Ook hopen we dat met deze actie, nog meer Overijsselaars in actie komen voor de wilde bij.
Bijvoorbeeld door meer bijvriendelijke bloemen te planten in de tuin of op het balkon. Kijk op
www.bijenlandschap.nl
Bijenbeweging Overijssel
De Bijenbeweging Overijssel is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu
Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkerverenigingen NBV.
Bijenbeweging is aangesteld voor drie jaar om bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen en te
verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren om te werken aan een samenhangend
bijenlandschap in Overijssel. Zie ook onze
facebookpagina: https://www.facebook.com/bijenbewegingov/ De Bijenbeweging Overijssel werkt
nauw samen met Nederland Zoemt, een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur &
Milieu. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en
Waarneming.nl.