Ontwikkelingen rond het wijkcentrum

Veel onrust is er in de wijk ontstaan over de oproep voor nieuwe vrijwilligers om het wijkcentrum open te houden. Allerlei verhalen hierover doen inmiddels de ronde, maar er is slechts een kleine groep bewoners die precies weet wat er aan de hand is. Dit is zeker niet de plek om het hele verhaal uit de doeken te doen, maar we willen toch enige openheid van zaken geven.

Bij de opening van het nieuwe wijkcentrum is januari 2016 was al duidelijk dat de gemeente als insteek had dat de ruimte van-voor en door de bewoners van de wijk zou zijn.

Dat hield in dat de ruimte in de toekomst ook kostendekkend moest worden geëxploiteerd.

Er was een ploegje vrijwilligers dat het wijkcentrum dagelijks runde en de verhuur werd geregeld via de afdeling vastgoed van de gemeente.

In de loop van 2016 werd duidelijk dat er een organisatie moest komen die de zaak professioneler aan moest pakken, en daarom werd er een organisatie (Eurus) aangesteld met als opdracht een zogenaamd Bewonersbedrijf op te richten. Er zou een bestuur komen en er moest een plan worden gemaakt om de inkomsten te vergroten.

Een en ander verliep niet zo goed als gehoopt, en met de bestaande vrijwilligersgroep ontstond onenigheid over de te volgen koers. Daarbij ging het onder meer over openheid en financiën.

Inmiddels was het dagelijks bestuur van het Wijkplatform door de gemeente gevraagd om mee te denken (in eerste instantie), en later ook om als oprichtend bestuur van het Bewonersbedrijf op te treden en de eerste noodzakelijke stappen te zetten om dit rendabel te maken.

Het bestuur heeft hierin toegestemd, met als belangrijkste voorwaarde dat dit maar voor maximaal een half jaar zou gelden.

Met enkele van de oude vrijwilligers zijn zowel door de gemeente, Eurus als het bestuur gesprekken gevoerd over de voortgang en de rol van deze vrijwilligers.

Eind april heeft deze groep plotseling de sleutels van het pand ingeleverd en werden zowel gemeente als het bestuur geconfronteerd met een dreigende sluiting van het wijkcentrum.

Omdat dit het laatste was wat alle betrokken wilden (want daarvan zouden alle bestaande gebruikers de dupe worden) is er met een klein groepje is de eerste 2 weken gewerkt aan het open houden voor de huidige gebruikers en het zoeken van nieuwe vrijwilligers. Beide zaken zijn gelukt en we wachten nu in spanning het besluit van de gemeente af of zij in de nieuwe situatie voldoende aanknopingspunten zien om het wijkcentrum voor de wijk te behouden. Rond 1 juni verwachten we daarover een besluit en hopelijk kunnen we daarna gaan werken aan de uitbouw van zowel bestuur, vrijwilligersgroep als activiteiten.

De enige activiteit die voorlopig niet door gaat is de jeugddisco, want die werd georganiseerd door de oude groep vrijwilligers die nu gestopt zijn.

Zo snel mogelijk na de schoolvakantie (dus medio september) hopen we ook voor deze groep een oplossing te hebben gevonden.