Nieuws van het Wijkplatform Helmerhoek

Door de verschuiving van vergaderavond van de 2e maandag naar elke 4e dinsdag van de maand is er sinds de laatste Om de Hoek gekeken is verschenen geen vergadering van het Wijkplatform meer geweest.

Toch hebben we wel een aantal zaken te melden die zich zo tussen 2 vergaderingen door afspelen.

Allereerst een 2-tal verkeerszaken.

In de loop van juni zal de doorgang van Sladenhuishoek naar Peckedamhoek voor autoverkeer worden afgesloten.

Dit initiatief komt van enkele bewoners van die hoek, omdat verschillende bewoners van het daarachter liggende deel van de wijk de Peckendamhoek  (een woonerf) gebruikten als sluiproute naar de Poortbultenhoek.

De maatregel was al gepland voor december, maar er kwam op het allerlaatste moment een bezwaarschrift binnen dat eerst moest worden afgehandeld.

Deze procedure is inmiddels afgesloten en nu wordt de afsluiting alsnog gerealiseerd. Op het moment dat dit gebeurd is zal dit tijdelijk met borden worden aangegeven

Een hardnekkiger probleem is de overlast bij de scholen rond de tijden dat de kinderen worden gehaald en gebracht. De scholen hebben al afspraken gemaakt door de begin- en eindtijden steeds een kwartier te laten verspringen, maar dit biedt onvoldoende oplossing.

De kern van het probleem is dat (te) veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen en dan het liefst zo dicht mogelijk bij de deur van de school hun kind uit de auto willen laten stappen.

Er ligt al wel een voorstel op tafel, maar een definitief besluit is nog niet genomen. De oplossing omvat onder meer het inrichten van een groenstrook tussen het Gezondheidscentrum en de Averbeke/Helmerhoekschool als extra parkeerruimte. Dit dan in combinatie met een gedeeltelijke afsluiting van de Ravenhorsthoek tijdens de breng- en haaltijden. Voordat het zover is zal er eerst met zowel de scholen, omwonenden en de gemeente overeenstemming moeten worden bereikt.. Zo ver is het nog niet, maar we houden u op de hoogte.

Pinnen bij het Winkelcentrum

Er ontstond veel onrust in de wijk toen de pinautomaat van de RABO-bank werd weggehaald in verband met het gevaar voor de bovenliggende woningen bij plofkraken.

Zowel de gemeente, dede winkeliers, het Wijkplatform maar ook verschillende bewoners hebben inmiddels naar de RABO bank gereageerd.

Dat heeft ook effect gehad, want de bank heeft aangegeven dat ze zeker een nieuwe pinautomaat willen plaatsen, maar dan achter de eerste deur.

Dit kan nog een aantal weken duren, want natuurlijk is voor zo iets een vergunning nodig.

Een 2e Kjoep voor de jeugd

Na veel overleg met de omwonenden en de groepen jongeren die regelmatig op de schoolpleinen rondhangen is gekozen voor een 2e Kjoep in de wij.. Over de precieze locatie wordt momenteel nog met de omwonenden gesproken, maar er is een kans de kans dat deze Kjoep er staat als de volgende Om de Hoek gekeken verschijnt.

Aandacht voor de steiger in de vijver

De vraag of de steiger in de vijver zou moeten blijven (gerenoveerd of nieuw) heeft veel reacties opgeleverd. De tendens was dat de steiger zeker moet blijven.

Een oproep om mee te denken over wat er dan precies moet gebeuren leverde minder

Daarom doen we nog een keer een oproep.

Meld je aan via wijkplatform@helmerhoek.nl. Je krijgt dan binnenkort een uitnodiging om mee te praten.

Activiteitencommissie

Inmiddels hebben enkele wijkbewoners een activiteitencommissie gevormd, en zijn van plan om verspreid over het jaar een aantal activiteiten te organiseren. Dat kan in de wijk zijn, gewoon op een voor die activiteit geschikte ruimte, maar ook in het wijkcentrum of bij Erve Leppink.

De eerste grote activiteit is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 14 juni.

Tussen 14.00 en 16.00 uur worden er op 3 locaties in de wijk actiiviteiten georgansieerd voor kineren van de basisschool.

Als het goed is leest u daar elders in deze Om de Hoek gekeken meer over. Ook worden er via alle basisscholen in de wijk nog flyers verspreid met het programma en de locaties.

Het belang van een wijkkrant

Al bijna vanaf het ontstaan van de Helmerhoek is er een Om de Hoek gekeken geweest, die de wijkbewoners informeerde over van alles wat er in de wijk speelde en interessant was om met alle wijkbewoners te delen.

Heel lang is dat gedaan door de heer Schuurman van de apotheek.

Een paar jaar geleden is hij daar mee gestopt en was er plotseling geen wijkkrant meer en bleven we verstoken van alle neiuws uit de wijk.

Begin 2016 heeft het bedrijf Management Tree het stokje opgepakt en heeft de Om de Hoek gekeken een nieuwe start gemaakt.

Het uitgeven van een krant is eigenlijk alleen maar mogelijk als bedrijven (groot en klein) uit de wijk door middel van een betaalde advertentie zorgen voor voldoende inkomsten.

Ook die bedrijven moeten kunnen bestaan en dus inkomsten hebben, en daar kunnen we met z’n allen natuurlijk een handje aan meehelpen.

Als de adverteerders merken dat adverteren in de Om de Hoek gekeken bijdraagt aan het werven van nieuwe klanten zullen zij blijven doorgaan met adverteren en daardoor kan de krant weer blijven voortbestaan, en blijven de bewoners op de hoogte van alles wat er leeft en speelt. Zo is het kringetje rond en is iedereen tevreden.

Kijk dus eens met wat meer aandacht naar de adverteerders in deze krant en steun ze waar mogelijk, zodat adverteren in de Om de Hoek gekeken zinvol blijft.