Zonnepanelen in de wijk

Zonnepanelen op de daken van huurwoningen van Ons Huis

Op maandagochtend 1 augustus 2016 was het bij het huis van José Bouwhuis aan de Hanninkhoek een drukte van belang. Ze had zich aangemeld voor het project “Zonnepanelen”.

Het was de eerste huurwoning van Ons Huis in de wijk Helmerhoek, waar een begin werd gemaakt met de installatie. Al vroeg in de ochtend stonden er drie monteurs met hun bedrijfsauto’s van Suncatch, de installateur van de zonnepanelen. Daarnaast waren er de monteurs van de Geas Energiewacht en speciaal voor deze dag vertegenwoordigers van de deelnemende partijen: Ons Huis en Geas Energiewacht.

De ladder ging tegen de voorkant van het pand en nadat een hekwerk op het dak voor de veiligheid van de20160801_094849_resized-537151 monteurs geplaatst was, werden de bevestigingspunten voor de zonnepanelen in rap tempo tussen de dakpannen aangebracht. Wat ging daarna het bevestigen van de zonnepanelen snel. De bekabeling werd door het dakbeschot gevoerd. Binnen was op zolder al de zonnestroominstallatie aan de muur bevestigd en in de meterkast was een andere monteur druk. Al met al werd door de goede samenwerking de klus snel geklaard. Voor de bewoonster werd de software via een app op de smartphone geïnstalleerd en een en ander aan haar uitgelegd. Ondanks het ontbreken van de zon, was na de opstart, op de app direct de werking en de opbrengst van de zonnepanelen te zien.
De eerste woning van dit project was nu opgeleverd en een paar deuren verder wachtte het vervolg van de klus, die nog geruime tijd zal duren, omdat zich nu al 80 deelnemers hebben aangemeld.

Ons huis wil woonlasten verlagen door het plaatsen van zonnepanelen.

Ons Huis benaderde de afgelopen maanden de huurders van een groot aantal geschikte eengezinswoningen om deel te nemen aan een project voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun woning. Sinds 2011 voert Ons Huis een energiebeleid met als doel het energieverbruik in 2020 met minstens 20% te verminderen. Daarnaast vindt Ons Huis het belangrijk om de woonlasten voor haar huurders zo veel mogelijk te beperken. Met het plaatsen van een zonnepanelen installatie kan de huurder, afhankelijk van het aantal panelen, al snel zo’n 10 tot 25 euro per maand besparen.
Voorafgaand aan dit project werden de geschikte woningen geselecteerd op basis van de ligging van de woning en de hellingshoek van het dak. Ook is een vooronderzoek gedaan onder de huurders van deze geselecteerde woningen. Hieruit bleek dat een meerderheid van de huurders willen bijdragen in deze investering via een maandelijkse bijdrage.

Voordelen zonnepanelen.20160801_104253_resized-537029

Energie opwekken door middel van zonnepanelen heeft een aantal voordelen. Voor de huurder is een besparing op de energierekening het belangrijkste voordeel. Afhankelijk van de hoeveelheid panelen op het dak kan tussen de 1300 tot 2300 kWh per jaar aan energie opgewekt worden. De huurder is altijd voordeliger uit, omdat de besparing op de energierekening altijd meer is dan de maandelijkse eigen bijdrage voor het gebruik van de zonnepanelen. Daarnaast kan de huurder ook zelf sturen op de energierekening door te letten op zijn individuele energieverbruik.
Ons Huis hecht veel belang aan het beperken van de woonlasten voor haar huurders en het plaatsen van zonnepanelen draagt hierin bij. Daarnaast vinden vindt men het belangrijk om zoveel als mogelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen, zoals de zon.

Uitvoering project.

Ons Huis heeft Geas Energiewacht de opdracht gegeven de gehele projectbegeleiding en uitvoering te doen. Van het voeren van gesprekken met en begeleiden van onze huurders tot het plaatsen van de panelen op het dak en het installeren van de zonnestroominstallatie. Geas Energiewacht monitort de ervaringen van de huurders en evalueert hun ervaringen met de installatie.
Bij positieve ervaringen kan Ons Huis besluiten in de toekomst meer huurders een zonnestroominstallatie aan te bieden.
De verwachting is dat nog meer huishoudens zich zullen aanmelden voor dit project.

Ons Huis heeft buiten de Helmerhoek in eerste instantie 600 woningen met een geschikt dak geselecteerd. De komende maanden worden daarvan weer 200 huishoudens benaderd.

Tekst en foto’s: Paul Snellink