Nieuws uit het Wijkplatform

Vergadering 26 september

Op het moment dat deze Om de Hoek gekeken verschijnt is de eerste vergadering van het Wijkplatform Helmerhoek net achter de rug. Te laat dus om er verslag van te doen, maar dat komt de volgende keer.

Onderwerpen op de agenda waren onder meer de ontwikkelingen rond de beide Kjoep’s in de wijk (die aan de Disselhoek is aan het begin van de zomer weggehaald, en bij de scholen is de nieuwe nog niet geplaatst), de stand van zaken rond de aanpak van de verkeersdrukte bij de scholen en de verdere ontwikkeling van het Wijkcentrum. Ook waren er vertegenwoordigers van een van de werkgroepen die zich bezighouden met de discussie over het vuurwerk met oudjaar (G1000) om verslag te doen van hun werkzaamheden. Wat daar allemaal uit is gekomen leest u de volgende keer.

U kunt altijd een vergadering van het Wijkplatform bijwonen. Gewoon om te luisteren wat er allemaal in onze wijk gebeurt of om zelf iets in te brengen over wat er speelt in uw buurt. Iedereen mag over elk onderwerp meepraten, want het Wijkplatform, dat zijn we allemaal.

We vergaderen iedere 4e dinsdag van de maand vanaf 19.30u in De Helmer.

Volgende maand MEET & GREET met actieve wijkbewoners

De volgende bijeenkomst van het Wijkplatform is een bijzondere. Geen normale vergadering, maar een MEET & GREET voor actieve wijkbewoners. Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we met elkaar uitwisselen wat iedereen in zijn/haar straat heeft gedaan om de leefbaarheid en de onderlinge contacten te verbeteren of welke activiteiten er zijn opgezet voor bewoners van deze wijk. Inmiddels zijn de uitnodigingen voor deze bijeenkomst verstuurd naar alle bij ons bekende adressen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen en bent u toch actief in uw straat, buurt of voor de wijk?

Neem dan even contact op via wijkplatform@helmerhoek.nl en we sturen u alsnog een uitnodiging.