Luistert de gemeentelijke politiek wel naar de burgers?

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is dit een mooi moment om eens wat dieper in te gaan op de gemeentelijke politiek en welke invloed u daarop kan uitoefenen!Samen zijn we de stad, samen maken we de stad. Omdat we niet over elk onderwerp met z’n allen kunnen praten, kiezen we elke vier jaar 39 volksvertegenwoordigers. Zij vormen de gemeenteraad en nemen alle beslissingen die het college van b en w (dat het beleid uitvoert) niet zelfstandig mag nemen. De politieke discussie voorafgaand een raadsbesluit gaat altijd over het afwegen van belangen. De meerderheid beslist, maar dat doe je in een goede democratie niet zonder daarbij ook aan de minderheid te denken.

De veelgehoorde klacht van inwoners: de politiek luistert niet! En eerlijk is eerlijk: vooral rondom de verkiezingen buitel je over politici die graag vertellen hoe goed ze het wel niet doen, wat ze al hebben bereikt, wat voor plannen ze hebben. Maar dat is niet altijd wat jij wilt horen. Je wilt graag dat jouw verhaal wordt gehoord! Dus wacht niet tot ze naar je toe komen maar zoek ze zelf op! Raadsleden en wethouders zijn gemakkelijk te vinden en te bereiken. Niet alleen per mail, telefoon, Social Media of op spreekuren. Maar ook tijdens allerlei bijeenkomsten en vergaderingen, wijkbezoeken, nieuwjaarsborrels.

U bent informatiebron

Een raadslid is een door u gekozen volksvertegenwoordiger. Raadsleden hebben vaak zelf een betaalde baan dus het raadswerk is “erbij”. Ook al zijn ze mede-stadsbewoner, zij weten ook niet alles. Veel raadsleden vinden het fijn als u contact met ze opneemt. Zo horen ze vanuit de praktijk, vanaf de straat hoe het gaat met de stad. Met uw informatie kunnen ze uitleg vragen aan de wethouders en desnoods actie ondernemen. Raadsleden kunnen schriftelijk vragen stellen, maar ook mondeling tijdens vergaderingen.

Motiemarkt

Elk jaar organiseert de gemeenteraad een Motiemarkt in het stadhuis. Daar kan iedereen (bewoners, groepen, organisaties, verenigingen, bedrijven) een goed idee, probleem of initiatief onder de aandacht brengen. Raadsleden gaan gesprekken aan en als een raadslid of partij hier wel wat in ziet, kunnen ze samen een voorstel (motie of amendement) maken dat tijdens een raadsvergadering wordt ingediend en in stemming wordt gebracht. Van idee naar concreet besluit in een paar weken!

Wat doet de raad

Elke vier jaar kiest u een nieuwe gemeenteraad. Uw stem bepaalt welke 39 mensen uw volksvertegenwoordiging zijn. De coalitie bestaat uit de partijen die samen een meerderheid vormen en de wethouders leveren die in het college van burgemeester en wethouders gaan zitten. De gemeenteraad bepaalt het beleid dat het college uit moet voeren. Ze nemen besluiten die het college niet zelfstandig mag nemen. Ze controleren het college of het beleid wordt uitgevoerd zoals het afgesproken en bedoeld was. En ze bepalen waar het geld elk jaar aan wordt uitgegeven (de begroting). In een raadsvergadering discussiëren de raadsleden over voorstellen en nemen ze besluiten.

Soorten vergaderingen

Naast de raadsvergadering zijn er ook commissievergaderingen. In de stedelijke commissie komen alle onderwerpen aan de orde die niet in een specifiek stadsdeel thuishoren. Wat wel in een specifiek stadsdeel thuishoort, wordt in de betreffende stadsdeelcommissie besproken. In de stedelijke commissie praten raadsleden die over dat onderwerp op de agenda gaan. Dus elke vergadering wisselen deze woordvoerders soms per onderwerp. In een stadsdeelcommissie heeft elke partij een woordvoerder die zich bezighoudt met dat stadsdeel.

Alle vergaderingen van de raad zijn openbaar en daar bent u dus altijd welkom. Bij alle commissievergaderingen is de mogelijkheid om van uw spreekrecht gebruik te maken. Alle raadsvergaderingen in het stadhuis (raadsvergadering en stedelijke commissie) kunt u live volgen op www.raad053.nl. De commissievergadering zijn niet live online te volgen maar meestal wel achteraf na te luisteren op www.raad053.nl

Dichtbij vergaderen om te luisteren

In stadsdeelcommissies worden onderwerpen besproken, krijgen stadsbewoners ruimschoots de kans om hun zegje te doen, problemen aan te kaarten, voor hun belang op te komen of even stoom af te blazen. Ook wijkorganisaties komen vaak aan het woord. De commissie luistert dan wat er leeft en vraagt door. Enschede kent als enige stad in Nederland stadsdeelcommissies. Veel steden vergaderen altijd in het stadhuis. In Enschede is het al meer dan 15 jaar goed gebruik om in de stadsdelen de commissievergaderingen te houden. Dus lekker dichtbij en een goede gelegenheid om de raadsleden beter te leren kennen. Ze zijn er immers voor u!

Waarom stemmen?

Op welke partij of welk persoon u stemt moet u natuurlijk helemaal zelf weten. U weet immers zelf het beste wat u belangrijk vindt. Voor u zelf, voor uw buurt of stad, voor uw vereniging, uw (zorgbehoevende?) familie. Partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma wat zij de belangrijke onderwerpen vinden en hoe ze die aan willen pakken. Wat ze daarvan waar kunnen maken, hangt onder andere af van de kiezer. Politiek is keuzes maken en compromissen sluiten. Heel belangrijk dus dat stemmen, omdat degene waar u op stemt, bij genoeg stemmen, uw belang in de gaten houdt. En als dat belang past bij wat de meerderheid van de raad wil, dan heeft u goede kans dat de stad de richting op gaat die u wilt.

Andere mogelijkheden voor invloed

Gelukkig zijn er ook onderwerpen waar college en/of gemeenteraad van vinden dat er meer mensen bij betrokken moeten worden, voordat er een besluit wordt genomen. Soms zelfs voordat er een voorstel wordt gemaakt! Een goed voorbeeld is de vuurwerkdiscussie van vorig jaar, waar heel veel stadsgenoten hun mening hebben laten horen. Heeft u zin om echt mee te praten? In het najaar is er weer een D’ranfestival waar heel veel ontmoetingen tussen raadsleden en burgers mogelijk zijn.

Waar vindt u meer informatie?

Wilt u weten hoe u raadsleden kunt bereiken? Wat ze doen, wanneer er bijeenkomsten en vergaderingen zijn en welke onderwerpen er worden besproken? Kijk dan op de website van de gemeenteraad: www.raad053.nl. Daar staan de profielen van de raadsleden, hun tweets, de vergaderingen en agenda’s en vindt u de stukken en verslagen. Een wethouder mailen kan natuurlijk ook. Op www.enschede.nl/bestuur/college vind je mailadressen en telefoonnummers.

Als u meer informatie zoekt over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, kijk dan op www.enschede.nl/bestuur/verkiezingen. Daar staan de partijen, de kandidaten, de partijprogramma’s en ook allerlei informatie over verkiezingsactiviteiten (debatten, events, etc.).

Wilt u kijken welke partij het beste bij u past? De komende weken zal de ene na de andere online stemhulp actief worden. De links naar deze stemhulpen vindt u op zowel www.enschede.nl als op www.raad053.nl.

Let ook eens op de websites van TC Tubantia en 1Twente Enschede; zij zijn de actie Ík Teken voor 80!’ gestart. Daarin besteden veel aandacht aan de verkiezingen, halen onderwerpen op uit de wijken en hebben binnenkort ook een online stemhulp, gebaseerd op wat ze journalistiek uit de wijken horen.