kinderpagina

Kids van de Wethouder v.d. Heijdenschool

Eén van de nieuwste ontwikkelingen op de Van der Heijdenschool is het gepersonaliseerd leren. Dit wordt in de groepen 4 t/m 8 vorm gegeven met behulp van tablets. Elke leerling vanaf groep 4 t/m groep 8 heeft hiervoor een eigen schooltablet. Naast rekenen en spelling wordt er ook begrijpend lezen geoefend op de tablet.  Hieronder enkele reacties van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 op onder andere het werken met tablets.

 

Hoe is het op onze school:

Bij ons op school doen we dit

Bij ons op school doen we dit:

We werken met tablets. Hierop doen we rekenen en taal. Ook werken we op de tablet met Bloon, Nieuwsbegrip en Junior- Einstein.nl. Junior Einstein kan je ook thuis doen, net zoals Bloon en Nieuwsbegrip. En elke week is er een nieuwe tekst van Nieuwsbegrip. Over het belangrijkste nieuws van de week. En in Bloon typen de leraren woorden die de kinderen oefenen voor de toets . Er zijn 3,   4 of 2 rijen die de kinderen moeten oefenen voor de toetsen.

Thomas, Lucas en Marcus

Hallo Enschede,

wij zijn bezig met lekker leerwerken in groep 8. Vanaf groep 4 werken wij met tablets. Elk kind heeft een eigen tablet. Ons schoolplein is een van de mooiste van heel Enschede, we hebben bijvoorbeeld een klimrek, schommels, klimrek in zandbak van touw en tot slot nog een voetbalveld en basketbalveld. En een mooie fietsenstalling. En we hebben een directrice die heel erg creatief is, zo heeft ze is onze groep een MI-test gedaan (mijn persoonlijkheid). Daar hebben we veel aan gehad. En daarom vinden wij dat onze school heel leuk ik.

Quinn, Jocel, Julian, Angelo, Maxime

Ik vind het heel leuk dat we met de tablets werken

En dat we zelfstandige werkplekken hebben.
We bedenken heel erg leuke dingen zoals;
soepdag, high tea, sponsorlopen enz..
We hebben veel leuke buiten speelmaterialen om mee te spelen. We besteden ook veel tijd aan pesten zodat er een fijne sfeer is.
Thomas

Bij ons op school doen we leuke dingen

Bij ons op school doen we leuke dingen en werken we met de tablets en we doen allemaal leuke dingen en leerzame lessen en we rekenen en we doen taal en we doen nieuwsbegrip.

En we doen taal-oefenen.nl en rekenen-oefenen.nl en de weektaak.

Noa, Elia en Tadeus

Ik zal je aanraden om naar de Wethouder Van der Heijden school te gaan.

Omdat we met tablets werken en leuke leerplekken hebben.

We organiseren leuke activiteiten.

Bijvoorbeeld een high tea & avondfeestjes.

Het kamp is super vet.

(Super leuk)

Floris

Werken met tablets in groep 4 t/m 8

Op de Wethouder Van der Heijdenschool werken we sinds kort in de midden- en bovenbouw met tablets. Elke leerling heeft een eigen tablet ter beschikking. Dit maakt het voor ons als docenten een stuk makkelijker om te signaleren hoe het werk gemaakt is. De leerlingen krijgen direct feedback op het gemaakte werkt en wij als docenten kunnen veel differentiëren tijdens het zelfstandig werken.  Door de directe feedback van het programma zijn de leerlingen nog gemotiveerder tijdens het werken.

Sociaal Leren en zelfstandigheid

Naast het werken met tablets staat het zelfstandig werken op de Van der Heijden­school hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat onze leerlingen op jonge leeftijd al goed zelfstandig aan het werk kunnen.  We besteden veel tijd aan coöperatief werken (sociaal leren) en zelfredzaamheid van de kinderen. Van de speelhoeken in de onderbouw  naar de zelfstandig werkhoeken in groep 8. Iedereen weet wat van hen verwacht wordt en de leerlingen zijn in staat elkaar te helpen en goed samen te leren.

Techniek op school

In groep 1 begint al de eerste kennismaking met techniek. Waarbij naast techniek ook gewerkt wordt aan motoriek en visuele onderscheid maken tussen groot en klein. Daarnaast beschikt onze school over een 3D printer. Deze is de afgelopen maanden door leerlingen uit de groepen 7 en 8 van losse onderdelen met een handleiding in elkaar gezet. Binnenkort wordt de 3D-printer softwarematig ingesteld en dan kan het 3D ontwerpen beginnen!

Aandacht voor Gedrag

 De wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, bepaalt in zeer grote mate de sfeer op school. Het team van de Van der Heijdenschool vindt het een voorwaarde dat kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. Een goede sfeer en een prettige omgang met elkaar, ontstaan niet vanzelf. Dat vergt van de school een professionele en positieve houding. Het schoolteam is zich bewust van het belang van hun grondhouding en heeft aandacht voor alle leerlingen (preventief) en in het bijzonder voor leerlingen die opvallen. De afgelopen twee jaar heeft het hele team van de Van der Heijdenschool daarvoor de training “Aandacht voor Gedrag!” gevolgd. Hierin stond het gedrag van de leerkracht en de kernvraag “Wat moet ik als teamlid doen om goed gedrag bij een kind te ondersteunen?” centraal.  Het team werkt dagelijks vanuit een professionele en positieve houding aan het groeiproces van de kinderen.

Uit groep 6 en 7: digitale technieken binnen het onderwijs

De kinderen van groep 6 en 7 werken sinds de herfstvakantie ook volop met tablets in de klas. Naast het werken met tablets werken ze ook aan een project op de computer. Zo leren ze met  Word te werken, plaatjes in te voegen en alles zo mooi mogelijk op papier te zetten.  Van het project maken ze een presentatie in PowerPoint. De groepjes presenteren daarna hun project aan de groep.

Over een paar weken gaan we weer verder met het 3D Kanjer project. Dat lijkt ons ook super leuk. De printer is nu bijna helemaal klaar en er kan binnenkort mee geprint worden. Maar voor er geprint kan worden, leren we eerst hoe we hiervoor digitaal ontwerpen kunnen maken. Naast al deze nieuwe digitale technieken, wordt ook nog volop lesgegeven met verwerking op papier. Deze mooie afwisseling tussen oude en nieuwe didactische lesvormen versterkt het onderwijs op de Van der Heijdenschool.

Groen! Groener! Groenst!

Kinderjury van onze school kiest beste ontwerp!groen groener groenst

Het project Groen! Groener! Groenst! van de Provincie Overijssel is bedoeld om kinderen bewust te maken van alles wat krioelt en bloeit in hun directe omgeving. En hoe je meer leven in je eig
en tuin en directe omgeving zou kunnen krijgen. 5 basisscholen uit Overijssel presenteerden daarvoor op woensdag 16 november j.l. in het centrum van Staatsbosbeheer in Nijverdal hun beste twee ontwerpen. Mirjana, Jill, Jochem en Finn uit groep 8 waren uitgenodigd voor de kinderjury. Zij kozen samen met de andere kinderjuryleden uiteindelijk voor het Vleermuis Paradijs van de CBS De Zaaier uit Nieuwleusen. De Provincie Overijssel stelt geld beschikbaar, zodat dit idee ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.kinderjury

Mirjana, Jill, Jochem en Finn vonden het een leuke en interessante middag. Gelukkig hadden ze hulp van professionals bij het beoordelen van de ontwerpen.