De Hoeken van de Helmerhoek: Berninkholthoek

Landgoed Beerninkholt

Gelegen bij Losser en De Lutte vindt je Landgoed Beerninkholt.

Akker Beerninkholt
Akker Beerninkholt

Het ligt tussen de natuurgebieden Boerskotten en Duivelshof (beide ook gebruikt in de benamingen van de Helmerhoekse “hoeken” en reeds eerder behandeld in deze krant). Via glooiende akkers en kronkelende landwegen is een prachtige wandeling over Landgoed Beerninkholt een echte aanrader. In de eikenbossen broeden diverse zeldzame vogels, waaronder de kleine bonte specht, de appelvink, houtsnip en buizerd. Ook voor de vogelliefhebber is het daardoor zeker de moeite waard.

Bijna nergens in Nederland is deze hoeveelheid variatie in diverse plantensoorten te vinden als in het natuurgebied Beerninkholt, Boerskotten, Duivelshof. Natuurmonumenten heeft om al deze natuur goed te kunnen ervaren meerdere wandel- en fietsroutes aangelegd. Hierdoor is het mogelijk om urenlange tochten te maken door deze typisch Twentse natuur.
Het landgoed Beerninkholt is destijds aangekocht door Natuurmonumenten om samen met wildtunnels, een ecoduct en diverse landbouwgronden de beide natuurgebieden Boerskotten en Duivelshof beter op elkaar te laten aansluiten. De snelweg A1 snijdt Boerskotten namelijk in tweeën. Door aanleg en verwerving van de diverse maatregelen is het voor dieren weer mogelijk om veilig heen en weer te lopen of zelfs Duitsland in te trekken. Reeën en marters, maar ook muizen en andere dieren maken gebruik van deze ‘wildwissels’. Allen aangelegd om verdere versnippering van de Overijsselse natuur tegen te gaan.

Foto: Frank Bruins

Een Mythe uit die omgeving:

In De Lutte is een bronzen beeld (gemaakt door Pieter de Monchy) van de Helhond geplaatst. Deze zogenaamde Helhond word als symbool gezien voor het volksgeloof van jaren geleden. Men geloofde dat als men de Helhond zag verschijnen dit een aankondiging was van een sterfgeval. Hij zou dan ook meerdere malen zijn verschenen in o.a. de gebieden Paasberg en het Duivendal en op het kerkhof van De Lutte. Niet veel mensen durfden in die tijd nog bij het vallen van de schemering naar buiten te gaan.

In de huidige tijd staat de Helhond ook als symbool op de dorpsvlag en worden er jaarlijks Hellehondsdagen gehouden.