De Hoeken van de Helmerhoek: Bekspringhoek

Het Landgoed

De locatie van het landgoed ‘De Bekspring’  ten Noordoosten van Oldenzaal, werd al vroeg in de geschiedenis bewoond. Naar alle waarschijnlijkheid verwijst de naam ‘Hondeborg’ naar een versterking die op deze plek heeft gestaan. Het erf ‘Hekersche Hove’, onderdeel van de marke ‘Berghuizen’, wordt in het schattingsregister van Twente uit 1475 genoemd op de locatie van de huidige boerderij ‘Bekspring’.
Als ‘Hegerschehove’ wordt deze locatie aangeduid in het verpondingsregister van 1601.

De Huidige boerderij ‘Bekspring’ is een 18e eeuws katerstede. Dit was een kleine hutachtige boerderij waarop een boer woonde, die geen aandeel in de marke had. In tegenstelling tot een gewaard erve, waar een boer woonde met rechten in de marke.

 

Geschiedenis

Het landgoed is begin 20e eeuw aangekocht door de voorouders van de huidige eigenaren, Willem Joan Blijdenstein, een bekend textielindustrieel uit Enschede. Rond de eeuwwisseling heeft hij boerderij ‘Bekspring’, met al zijn oude eikenbossen en cultuurgronden aangekocht.
Rond 1915 bouwde de familie Blijdenstein er, volgens Twents gebruik, een theehuis. Dit theehuis werd in de volksmond ook wel “De Hut” genoemd.
“De Hut” diende als zomerverblijf naast het woonhuis van de familie. In 1925 werd, met de aankoop van ‘de Hakenberg’, het landgoed flink uitgebreid. ‘De Hakenberg’ zijn de gronden aan de oostzijde van de weg van Oldenzaal naar Denekamp. Uiteindelijk besloeg het landgoed 250 hectare. Hendrik Blenken Blijdenstein zoon van Willem Joan Blijdenstijn en vader van de huidige directeur van het landgoed, heeft in 1027 het huidige villa Bekspring gebouwd.

Heden

Het Bekspring is NSW (natuurschoonwet) gerangschikt en opengesteld voor publiek, het zuidwestelijke bekspringhoek-8308gedeelte is alleen toegankelijk voor houders van wandelkaarten.
Door het aangelegde netwerk van wandelpaden is het mogelijk om door het hele gebied van ongeveer 100 hectare te wandelen en de uitgestrekte natuur in je op te nemen. ‘Erve Bekspring’ bestaat uit bossen met inheemse houtopstanden, natte heide met diverse en bijzondere plantensoorten en ‘nieuwe’ natuur.

 

Waterbeheer

Bekspring betekent in het Twents niets minder dan: bron van een beek. De naam Erve Bekspring is dan ook ontleent aan de vele bronnen die het landgoed rijk is. Door de ligging op een stuwwal speelt het landgoed een rol in het waterbeheer van de regio.
Het voor de regio zo typerende coulissenlandschap wordt versterkt door de vele kleinschalige weideperceeltjes, die worden afgewisseld door wallen, beken en bossen.

 

Tekst: redactie
Bronnen: Bekspring.nl & Vechtstromen.nl