fusie basisscholen

Fusie tussen Basisscholen

Fusie obs de Averbeke en obs de Helmerhoek

Per 1 augustus 2016 zijn de openbare basisscholen de Averbeke en de Helmerhoek officieel gefuseerd. Nadat beide scholen vorig schooljaar al hadden gekozen voor intensievere samenwerking hebben beide teams, MR-en, het schoolbestuur en de gemeente er nu mee ingestemd om te gaan fuseren.
Beide teams zijn blij met de fusie en zien mogelijkheden om het openbaar onderwijs in de wijk nog meer te verbeteren en te versterken. Door te fuseren zijn er kansen om het onderwijs te vernieuwen en aan te passen aan de huidige tijd, 21e eeuwse vaardigheden zullen een belangrijke pilot worden. Dit zal zeker niet ten koste gaan van bewezen effectieve didactische en pedagogische processen die wij al ingezet hebben. Wij vinden het belangrijk dat het kleinschalige, laagdrempelige karakter wordt behouden, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid draagt voor al onze kinderen.

Het proces van fuseren kwam in een versnelling doordat het schoolgebouw van de Helmerhoekschool wordt teruggegeven aan de gemeente. Dit vormt onderdeel van het plan om in heel Enschede de leegstand van schoollokalen tegen te gaan.
Vanwege het teruglopende aantal kinderen in de wijk zijn er steeds minder kinderen voor de 5 scholen in de wijk. Enkele jaren geleden stond er nog een dependance voor het wijkcentrum waar 4 scholen in het verleden gebruik van hebben gemaakt. Nu zijn er voldoende ‘vaste’ lokalen om die 4 scholen in 3 gebouwen te huisvesten.

Verhuizing

Na de zomervakantie zijn de leerlingen van de Helmerhoekschool verhuisd naar de gebouwen van de Averbeke en de Willem van Oranje. Hiervoor is in de zomervakantie de inboedel van de Helmerhoekschool zoveel mogelijk verhuisd en heeft er een verbouwing plaats gevonden op de Averbeke. De nieuwe school, met de voorlopige naam “Averbeke-Helmerhoek”, heeft als hoofdlocatie het gebouw van de Averbeke, Runenberghoek 5. De bovenverdieping van de Willem van Oranjeschool wordt de bovenbouwlocatie en vormt daarmee een dependance van de fusieschool.
Komend schooljaar zullen allerlei veranderingen bekeken, besproken, geëvalueerd en zo nodig aangepast/ingevoerd worden. Daarnaast zullen er binnen de fusieschool nog afspraken en werkwijzen op elkaar moeten worden afgestemd. Om dit te bespoedigen heeft de school er voor gekozen om leerlingen en leerkrachten te verdelen over beide locaties. Om iedereen snel bekend met elkaar te laten raken zullen er het komend jaar verschillende activiteiten door het team en ouders worden georganiseerd.
Het afgelopen schooljaar zijn er al een aantal gezamenlijke studiedagen geweest voor het team en ook de kinderen hebben al voorzichtig met elkaar kennis kunnen maken tijdens de fietstocht voor het hele gezin, de kerstmarkt, de koningsspelen en de schoolreis voor groep 1/ 2.

Als u nieuwsgierig bent geworden naar onze nieuwe school dan bent u altijd van harte welkom om eens te komen kijken. Wanneer u ook gesprek en rondleiding wenst kunt u een afspraak maken met de directeur mevrouw Bouman tel.: 053-4774970 of e-mail: directie@averbeke.nl