Erve Leppink en Groen Verbindt werken samen aan een groene wijk

Het Groene Spoor

Belevingsroute het Groene Spoor is een van de activiteiten die Groen Verbindt in de wijk Helmerhoek uitvoert.

De fiets en wandelroute begint en eindigt bij Erve Leppink op de hoek van Geessinkbraakweg en Usselermarkeweg, en loopt vandaar dwars door onze mooie wijk.

Inmiddels zijn de eerste bessenstruiken en fruitbomen geplant, hebben lantarenpalen en verkeersbordjes langs de route een opfrisbeurt gehad en zullen binnenkort de bewegwijzeringsbordjes worden aangepakt.

Sinds begin mei is de tuin naast wijkcentrum De Helmer een aantal prachtige  planten en bomen rijker. Dit gebeurde in samenwerking met onder meer Vereniging t Helmgras en de vrijwilligers van Erve Leppink, die samen met Loman Straat- en tuinwerk de werkzaamheden uitvoerden.

Veel belangstellende wijkbewoners kwamen tijdens de werkzaamheden al even een kijkje nemen, maar het eindresultaat is nu pas zichtbaar.

De voorbereidende werkzaamheden (onder meer het weghalen van de hekjes) waren al eerder in het kader van NL Doet gedaan door jongeren uit de wijk (ja, die zelfde jongeren waar altijd over geklaagd wordt). Inmiddels zijn deze hekjes (ook al weer door de jongeren) teruggeplaatst langs de groenstrook aan de busbaankant van het wijkcentrum.

De bedoeling is dat “het Groene Spoor” gaat bestaan uit verschillende wandelroutes door de wijk (kort en langer), waarin onder meer ook de “Bijenhoek”, die te vinden is langs het fietspad aan de Oude Dijk en het “Noaberschaap” achter de geluidswal aan de Ussellerrondweg worden opgenomen.

Bouw schuur

Ook op het terrein van Erve Leppink zelf zijn de werkzaamheden van Groen Verbindt zichtbaar.

Om de vrijwilligers van dit project een eigen plekje te geven van waaruit ze hun werkzaamheden ook buiten de reguliere werktijden kunnen uitvoeren, is een bestaande schuur flink uitgebouwd. Tot die werkzaamheden horen onder meer het verzorgen van de moestuin en de boomgaard, maar ook het onderhoud van de belevingsroute Het Groen Spoor.

In de schuur is onder meer een ruimte ontstaan voor houtbewerking en onderhoud, maar ook een ruimte waar de vrijwilligers even rustig een kopje koffie kunnen drinken om de werkzaamheden te onderbreken. Ook voor de opslag van het onderhoud noodzakelijke gereedschap is in de nieuwe schuur natuurlijk een plekje beschikbaar.

Door de uitbreiding van functies was er in de schuur geen plaats meer voor fietsen.

Een ploegje vrijwilligers uit de wijk heeft dit inmiddels opgelost en naast de bestaande schuur een nieuwe fietsenstalling gebouwd.

Aansluitend op de bouw van de schuur (die hopelijk medio mei helemaal kan worden afgerond) zal er aan de kant van de Geessinkbraakweg een stal worden gebouwd, die plaats gaat bieden aan diverse soorten kleinvee, waaronder zeker schapen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer De Posten, JP v.d. Bent en de kinderboerderij de Wesseler.