Buurtpreventie kan veiligheid in de wijk verbeteren

De eerste drie maanden van 2016 is er in Helmerhoek drie keer ingebroken en is de brandweer twee keer uitgerukt na een brandmelding. Over het aantal fietsendiefstallen zijn ons geen cijfers bekend, evenals over het aantal vernielingen en meldingen van overlast. De AD misdaadmeter laat zien dat de gemeente Enschede in 2014 op plaats 45 staat, terwijl het een jaar daarvoor nog op 31 stond. Het gaat bij deze getallen om geregistreerde misdaden. Zo op het eerste gezicht is Helmerhoek gemiddeld geen onveilige wijk. Wie echter een inbraak meegemaakt heeft, kan zich heel goed voorstellen wat dat betekent. Een gevoel van onveiligheid, angstgevoelens en slaapproblemen liggen op de loer. Er is dan ook veel aan gelegen om preventief te handelen, preventie in en om het eigen huis en buurtpreventie. Whattsappbuurtpreventie is een mogelijkheid om de buurt extra ogen te geven. Wat is Whattsappbuurtpreventie, hoe organiseer je dat en hoe werkt het?

Whatsapp is een app op een smartphone of een tablet. Met deze app kan je elkaar berichten sturen. Dat kan naar één iemand, maar ook naar een groep. Iedereen die in de groep zit kan een bericht sturen. Dat is waar buurtpreventie gebruik van maakt. Iemand maakt in de buurt een groep aan. Deze groep spreekt met elkaar af dat als ze iets ongebruikelijks zien, ze elkaar ervan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld over een persoon die ze niet kennen en zich verdacht gedraagt, een melding van vernieling of een poging tot inbraak. De buurt weet dan dat het goed is om een oogje in het zeil te houden of om contact met de politie op te nemen.

buurtpreventie
WhatsApp Buurtpreventie pagina het Lang.

In Helmerhoek is sinds kort één whattsappbuurtpreventiegroep bij WABP.NL geregistreerd. Ons is niet bekend of er niet-geregistreerde buurtpreventiegroepen zijn. De heer Hans Snuiverink heeft in de Wesselerbrink in november 2015 het initiatief genomen voor een buurtpreventiegroep. Van zijn ervaring met het opzetten van een groep valt veel te leren, vandaar dat “Om de hoek gekeken” een gesprek met hem heeft gevoerd. Hij vertelt ons: “Ik kwam op het idee om met een buurtpreventiegroep te beginnen toen ik bij mijn dochter in Eindhoven was. Ik dacht: ‘Laat ik in onze buurt daar ook maar eens mee beginnen.’ Het gaat erom dat we met buurtpreventie bij kunnen dragen aan een veiligere wijk. Er kunnen mensen rondlopen die we niet kennen en die bijvoorbeeld zoekende zijn. Het kan ook dat een kind vermist wordt of dat er vernielingen plaatsgevonden hebben.” Een buurt weet meer dan één bewoner. Kennis delen kan meehelpen om vervelende situaties te voorkomen. De whattsappbuurtpreventiegroep is niet bedoeld voor allerlei andere mededelingen en vragen. Mensen moeten ervan op aan kunnen dat als er een bericht naar de groep gestuurd wordt, dat te maken heeft met buurtveiligheid. Vanuit het initiatief van Hans Snuiverink is er nu een kleine whattsappgroep. Hij raadt aan om klein te beginnen. Bij het opzetten van een groep moet gecontroleerd worden of de deelnemers inderdaad in de buurt wonen. Bij het aanmelden volgt er een persoonlijke kennismaking. Dat kan alleen bij een kleine groep. Als de groep groter wordt is dat vanzelfsprekend veel lastiger. Vandaar dat WABP.nl adviseert om een groep niet groter te maken dan 250 leden en dat groepsbeheerders met elkaar gaan samen werken. Dat is ook het idee van Hans Snuiverink, hij werkt eraan dat er drie wijkgroepen komen. Samenvattend geeft Hans Snuiverink de volgende tips: In eerste instantie klein beginnen en geleidelijk uitbreiden, samenwerking zoeken met andere whattsappgroepbeheerders in de wijk, kennis nemen van de website WABP.nl en de wijkagent op de hoogte stellen van het initiatief voor een whattsappgroep. Voor meer informatie heeft Hans Snuiverink een website beschikbaar: www.preventie-hetlang-noord.nl. Voor specifieke vragen kunt u hem per mail bereiken op hans@snuiv.tweak.nl. Is in uw buurt inmiddels een whatsappbuurtpreventiegroep of bent u van plan te starten? Laat het de redactie weten via contact@omdehoekgekeken.nl.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *