Aanvraag “Groen Verbindt” van Erve Leppink door Oranje Fonds gehonoreerd

Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen zich fysiek en psychisch beter en krijgen meer en beter contact met buurtgenoten. Reden voor het Oranje Fonds om te starten met een speciaal ‘groen en sociaal’ programma met de naam: Groen Verbindt

Met “Groen Verbindt” wil het Oranje Fonds, door gebruik te maken van de groene buitenruimte,  de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten versterken. Naast deze doelstelling wil het Oranje Fonds de ontmoeting tussen bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen en buurtbewoners bevorderen. Om daarmee deel te nemen aan de samenleving en wederzijds begrip te stimuleren. Dat doet het Oranjefonds op twee manieren:

  • Kleinschalige groene buurtinitiatieven, zowel nieuwe als bestaande, waarvoor een aanvraag kon worden ingediend voor een bijdrage van maximaal € 2.500,=, op een totale begroting van maximaal € 5.000,=.
  • Met een driejarig programma ondersteunt het Oranje Fonds samenwerkingsverbanden van lokale buurt- en maatschappelijke organisaties, gericht op het opzetten van een gezamenlijke tuin, met geld en goede raad.

Met deze wetenschap werd er door Erve Leppink bij het Oranje Fonds een aanvraag ingediend voor het opzetten van een driejarig programma met de naam “Het Groene Spoor”.
Erve Leppink is een woonlocatie voor cliënten van JP van den Bent met een verstandelijke beperking en voor cliënten van de Posten met dementie. Een prachtige locatie aan de rand van onze wijk en midden in het groen.

Het Project:

Het project verbindt de bewoners van de wijk Helmerhoek met de bewoners van zorglocatie Erve Leppink in Enschede Zuid door middel van een groene plukroute, ontmoetingen en groene activiteiten. Het Groene Spoor is een gezamenlijk initiatief van Zorgcentrum De Posten en de JP van der Bentstichting, alsmede de bewonersorganisatie Helmerhoek.

In Enschede gaat er wat veranderen voor dementerende ouderen, verstandelijk gehandicapten, mensen met psychiatrische problemen en ‘gewone’ buurtbewoners. Normaal gesproken komen zij elkaar niet vaak tegen. Een groene plukroute verbindt de wijk met het zorgterrein Erve Leppink. Door gezamenlijk aan de moestuin te werken en kookworkshops te houden, komt de verbinding echt tot stand. De oogst van de moestuin wordt door cliënten verkocht en maandelijks vinden er ontmoetingsdagen plaats op het erf van Erve Leppink.dji_0004

Presentatie

Vandaag 27 juni 2016 was bij Erve Leppink in de fraaie moestuin de officiële start van het project “Het Groene Spoor”. Op het erf werden de aanwezigen met vertegenwoordigers van de JP van de Bentstichting en Zorgcentrum De Posten, de stadsdeelvertegenwoordigers en overige gasten toegesproken door mevrouw Chantal Blömer, PR-functionaris van De Posten. Ze gaf een korte uitleg over het project en het doel ervan: de ontmoeting tussen buurtbewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen te bevorderen.

Sprekers

Namens Erve Leppink nam mevrouw Marieke (??) als projectbegeleidster het woord en presenteerde de moestuin op het erf. Deze moestuin geeft aan veel bewoners werk en anderen komen er op vrijdag de resultaten bewonderen en genieten dan. Er zijn een paar vrijwilligers met groene vingers die een paar uur per week druk zijn met de moestuin. De bewoners hebben trouwens hun eerste maaltijd met hun eigen verbouwde spinazie al genoten. Er zijn hoge moestuinbakken door de bewoners gemaakt, die vol groenten en tuinkruiden staan. In de groentetuinvakken op de grond zijn serieuze problemen met de waterhuishouding en de aanplant. Door de hevige regenval van de laatste weken moet veel groente als verloren worden beschouwd. De vakken zijn kletsnat en een leemlaag op het terrein zorgt ervoor dat het water niet in de bodem kan verdwijnen. Ook het omliggende grasveld is doorweekt. Veel van de groentegewassen hebben last van het oppervlaktewater en drainage is hier echt noodzakelijk. Wellicht wordt er een bedrijf als sponsor gevonden dat bereid is om wat aan deze overlast te doen. Het Erve Leppink is hier zeer mee geholpen.

Wandelroutes

Als laatste spreker was de heer Chris Neervoort aan het woord en hij gaf met behulp van een kaart uitleg over de geplande wandelroutes door de wijk, waar de cliënten van Erve Leppink en de wijkbewoners van de Helmerhoek elkaar in de toekomst zullen tegenkomen. Er waren op de kaart drie routes uitgetekend, van kort tot lang en beginnend vanaf Erve Leppink. Een kleine route gaat door een stuk bos in de directe omgeving van het erve. De andere twee routes gaan veelal over fiets- en wandelpaden langs de beken en langs de vijver van het wijkpark. Er zal langs de route, als deel van het project, bijzondere aanplant van plukplanten, struiken en bomen plaatsvinden. Een plan daarvoor is in de maak. Dat maakt de route extra aantrekkelijk om te bewandelen. Een tussenstop is dan gepland bij het wijkcentrum De Helmer, waar iets gedronken kan worden of gebruik gemaakt kan worden van een invalidentoilet. De routes worden nog met bordjes aangegeven.

Een leuk initiatief van Erve Leppink, dat door het Oranje Fonds zeer positief werd beoordeeld met een financiële bijdrage gedurende de drie komende jaren. Heeft u in de week nog een paar uurtjes vrij om als vrijwilliger te helpen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Het project maakt dan nog meer kans om te slagen.

Tekst: Paul Snellink
Foto’s: Ronnie Vos